top of page
Screen Shot 2022-11-02 at 5.58.02 PM.png

FB爆单视频制作

我们会提供你一站式的视频制作服务。专门制作「成交型」视频让你去攻打市场

 

​从一个好的thumbnail去抓住顾客的眼球,停下来看你的视频

再用有趣,创意的内容牵着顾客一步一步认同你,甚至激发顾客的购买欲

这时,合理置入你的产品/服务,成功让顾客留言询问

Screen Shot 2022-11-02 at 6.22.55 PM.png

广告型视频

Screen Shot 2022-11-02 at 6.20.06 PM.png

顾客见证视频

Screen Shot 2022-11-02 at 6.21.56 PM.png

产品开箱视频

bottom of page